Betöltés

Hírek

Rőzsegyűjtés

A Zalaerdő Zrt. értesíti a lakosságot, hogy az energia-vészhelyzet ideje alatt – a mai naptól visszavonásig – fekvő fa és gally (továbbiakban „rőzse”) gyűjtése az alábbi szabályok betartása mellett folytatható.

Betartandó szabályok

A rőzsegyűjtés kizárólag olyan, természetvédelmi oltalom alatt nem álló erdőrészletben történhet, amelyben a véghasználat a gyűjtés időszakában már nem folyik.

A rőzsegyűjtés kizárólag kéziszerszámokkal történhet, motorfűrész nem használható. A gyűjtő az erdőlátogatás szabályai szerint tartózkodhat az erdőben.

A rőzse mozgatása, szállítása kézi, motoros meghajtás nélküli eszközökkel engedélyezett.

Az engedélyezés szolgálati jegyen történik a gyűjtés helye (erdőrészlet) naptári napja, a gyűjtő neve és lakcíme megjelölése mellett. A kiadott engedély a gyűjtés napjára szól.

A gyűjtés során élő fát átmérőtől függetlenül tilos kivágni. A gyűjtött rőzse átmérője maximálisan 5 cm lehet, de 10%-ban tartalmazhat 5-10 cm átmérőjű faanyagot is.

Az engedélyek kiadása számadásba vett szolgálati jegyen történhet, amelynek egy példányát a rőzsegyűjtő köteles magánál tartani a gyűjtés és a szállítás ideje alatt. A másodpéldány egyben a rőzsegyűjtés dokumentálását is jelenti, egyéb nyilvántartást a gyűjtésről nem kell vezetni.

Amennyiben a rőzse kihordása, „szállítása” emberi erővel történik a művelet során, az EUTR-szabályokat nem kell alkalmazni.

Illusztráció

A kijelölt erdőrészletek

Nagykanizsai Erdészet
  • Gelse 6C erdőrészlet, Gelse kerület – kerületvezető erdész: Szmodics Szabolcs +36305371782
  • Homokkomárom 4C, Sormás kerület – kerületvezető erdész: Jakabfi Tamás +36309797139
Bánokszentgyörgyi Erdészet
  • Bánokszentgyörgy 68/A, Bánokszentgyörgy 70/A, Mereta kerület - kerületvezető e rdész: Karakai Krisztián +3630/235-1043
  • Szentpéterfölde 9/A, Gilingvölgy kerület - kerületvezető erdész: Horváth András +3630/348-3649
Letenyei Erdészet
  • Letenye 7/A erdőrészlet, Csitár kerület – kerületvezető erdész: Novák László +36304742049
  • Kistolmács 4/F erdőrészlet, Tolmács I. kerület, kerületvezető: Farsang Zoltán +36304742040
Lenti Erdészet
  • Alsószenterzsébet 6 D, Alsó-Felsőszenterzsébet kerület – kerületvezető erdész: Bíró Ferenc +36304742055
  • Nova 15 E, Olga kerület – kerületvezető erdész: Dénes Péter +36302351047
Zalaegerszegi Erdészet
  • Zalacsány 8 F1, Zalaapáti kerület – kerületvezető erdész: Soós Krisztián +36308359344
  • Alsónemesapáti 8 B, Csács kerület – kerületvezető erdész: Vizlendvai Martin +36302561717