facebook  google  instagram logo  twiter  youtube  kozjolet345

Mentés

Kiemelt hírek

Trófeaszemle Pintér Csaba

A szeptemberi szarvasvadászat sikere a vadgazdálkodási ágazatra nézve meghatározó jelentőséggel bír. Augusztus második felében már meg-megszólalt egy-egy bőgő bika a nyárvégi éjszakában, majd szeptember közepére elérte csúcspontját a bőgés.

harvester1

A Zalaerdő Zrt. gazdálkodásában mindig elsődleges szempont volt a fakitermelési lehetőségek kihasználása, az erdőnevelést segítő fahasználatok időben történő szakszerű végrehajtása. Állományaink sajátos korosztály-összetételéből és az új üzemmódok törvényben előírt mennyiségének növekedéséből adódóan a kitermelhető faanyag mennyisége csökkent. Emellett a rendelkezésre álló fakitermelői kapacitás olyannyira megfogyatkozott, hogy amíg az előző években a vállalkozások részére nem mindig tudtunk egész évre megfelelő mennyiségű munkát biztosítani, az idei évben a Zala megyei vállalkozásokkal a feladataink végrehajtása is kétségessé vált.

acorn 3706883

Társaságunk az értékesebb és jobb genetikai adottságú fák tulajdonságainak továbbörökítésére magtermelő állományokat tart fenn. Ezeknek a területe jelenleg nettó 276,92 hektár. Az idei évben az „Erdészeti genetikai erőforrások megőrzése” jogcímre sikeres pályázatot adtunk be, melynek ellenőrzése november végével lezárult, és az ellenőrzés során a támogatás kifizetési feltételeit teljesítettük.

Bedő Albert

Száz évvel ezelőtt – az első világháború elvesztésével egyidőben – hunyt el Kálnoki dr. Bedő Albert országos főerdőmester, államtitkár, az MTA levelező tagja, az Országos Erdészeti Egyesületnek megalakulásakor titkára, később első alelnöke, majd tiszteletbeli elnöke, az Erdészeti Lapok munkatársa, szerkesztője.

Kapcsolat - Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cim f H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
tel f +36-93/500-200
mobil +36-30/474-2115
fax f +36-93/500-250
mail fzalaerdo@zalaerdo.hu

Partnerek

foldmuv.miniszterium 3         OEE logo1   KANIZSATV      filmtar   filmtar 2   zt    erdomezo           vadaszkamara1  amierdonkMentés