facebook  google  instagram logo  twiter  youtube  kozjolet678

Mentés

Mentés

Mentés

Évzáró haltelepítések

A Zalaerdő Zrt. halállománypótlást végzett december 3-án a kezelésében lévő horgásztavaknál.

A Kistolmácsi-víztározóba 3.000 kilogramm, a Szentpéterföldei-tóba 1.900 kilogramm ponty került, továbbá 500, illetve 300 kilogramm vegyes keszeggel is gazdagodott a halállomány.

Reményeink szerint az idei esztendőben elvégzett haltelepítések, az eredményes természetes szaporodás feltételeinek biztosítása, valamint a látogatók kulturált, szabálykövető magatartása révén a horgászok 2019-ben is sikeres napokat tölthetnek e csodálatos környezetű tavaknál.


Előnevelt pontytelepítés Szentpéterföldén

A ZALAERDŐ Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló Szentpéterföldei-tóba 5 ezer darab pontyivadékot telepített június 15-én, mellyel a tárgyévi ivadéktelepítés utolsó eseményére került sor.

E megnyúlt testű, oldalról lapított halfaj a horgászok által legkeresettebb halaink egyike, melynek a horgászzsákmányban való részesedése nagy. A ponty a hazai halgazdaságok legnagyobb mennyiségben nevelt és tenyészett hala, amelyet a horgászati kezelésű vízterületekbe nagy tételben telepítenek.


Az Év Halát telepítettük

A ZALAERDŐ Zrt. a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló Kistolmácsi-víztározóba és a Szentpéterföldei-tóba 4-4 ezer darab balinivadékot telepített május 16-án.

A Magyar Haltani Társaság esztendőről esztendőre közönségszavazásra bocsájtja az Év Hala címet, melyet 2018-ban a balin nyert el.

Az oldalról lapított, nyúlánk testű balin nyíltvízi ragadozó, mégis a békés fajokat magába foglaló pontyfélék családjába tartozik. Fogai nincsenek, de az alsó állkapcsa elől kissé fölfelé hajlik, mely a zsákmány megragadását segíti. Magányosan vagy néhány példányt alkotó csapatokban keresi a táplálékát, mely kezdetben planktonszervezetekből és apró gerinctelen állatokból áll, majd áttér a halfogyasztásra.

E nehezen szaporítható halfaj előnevelt, 3-4 cm nagyságú ivadékai a nagyatádi V-95 Kft. halastavából jutottak el új otthonukba, gazdagítva a jó hírben álló tavak halállományát.


Süllőt telepítettünk

A Kistolmácsi-víztározó és a Szentpéterföldei-tó halállománya május 8-án 6-6 ezer süllőivadékkal gazdagodott.

A Zalaerdő Zrt. kiemelt figyelmet fordít a tulajdonában és halgazdálkodási kezelésében álló tavak halállományának fejlesztésére, melynek meghatározó elemei a természetes szaporodás feltételeinek biztosítása és a tudatos haltelepítés. Halgazdálkodási terv előírása szerint évről évre előnevelt, 3-4 cm nagyságú ragadozóhalakat telepítünk a tavakba, melyek a természetes táplálékbázist kihasználva érik el a fogható méretet.

A ragadozó halfajok horgászvizeink értékes és keresett halai. A süllő a víztározó medrében lévő akadó, mint a tuskó mellett szívesen tanyázik, egyes búvóhelyeken csoportosan is előfordul. Zsákmányát leginkább méret alapján válogatja, rablásakor a kishalak sokszor legyezőszerűen menekülnek. E halfaj hazánk egyik legkeresettebb és legértékesebb hala, melynek részesedése a horgászzsákmányban jelentős.


Évnyitó haltelepítés

A Zalaerdő Zrt. idén a kezelésében lévő Kistolmácsi-víztározón végzett először halállománypótlást.

A 11,2 hektár kiterjedésű tó ragadozó halállományának pótlása érdekében – a természetes szaporodáson felül – április 18-án 2.000 darab 3-4 cm nagyságú előnevelt csukaivadékot helyeztünk ki, hogy a parti növényzet mentén és a vízparti fák gyökerei között búvóhelyet találjanak maguknak.  

A csuka hazai halfaunánk egyik legszebb színezetű faja, melynek teste hosszúkás, feje testéhez képest nagy, szája kacsacsőrre emlékeztet. Szájában erős, kúpos fogak helyezkednek el, melyek e falánk ragadozó táplálékának megragadását biztosítják. A természetes vizeink horgászatában jelentős szereppel bíró csuka a horgászok által kedvelt és keresett, húsa ízletes, fehér, de szálkás. A víztározó gazdag fehérhalállománya megfelelő táplálékot biztosít e gyorsnövekedésű faj számára.


Haltelepítések 2017-ben

A ZALAERDŐ Zrt. kezelésében álló Kistolmácsi-víztározó és Szentpéterföldei-tó csúcsragadozója a süllő, mely az egyik legértékesebb halaink egyike. A süllőállomány fenntartása és fejlesztése érdekében a természetes szaporodáson felül tavanként 6.000 darab előnevelt, 3-4 centiméter nagyságú ivadékot helyeztünk ki, mely halak a természetes táplálékbázist kihasználva érik el a kifogható méretet.

A csuka a vízinövényzettel benőtt részeket kedveli, a természetes szaporodáson felül 2.000 darab ivadékkal is gazdagodott az erdő ölelte 14 hektár nagyságú Szentpéterföldei-tó.

A haltelepítések meghatározó időszaka az ősz. A horgászok által legkeresettebb pontyból az év végén mindkét tározóba 2.700 kilogrammot telepítettünk. A keszegbeszerzés terén az elmúlt esztendőkben tapasztalható nehézségek is megoldódni látszódnak, 2017. évben 500-500 kilogramm, 10-50 dkg közötti egyedsúlyú vegyes keszeggel is gazdagodott a két tó halállománya.

Reményeink szerint az elvégzett haltelepítések, az eredményes természetes szaporodás feltételeinek biztosítása, a kistolmácsi sikeres varsás törpeharcsafogás, valamint a látogatók kultúrált, szabálykövető magatartása révén a horgászok élménydús napokat tölthetnek 2018-ban is e csodálatos környezetű tavaknál.


Süllőtelepítés tavainkon

A nyíltvízi víztestek csúcsragadozójának számító süllő az egyik legértékesebb és legkeresettebb halaink egyike. A süllőállomány fenntartása és fejlesztése érdekében a természetes szaporodáson felül évente előnevelt, 3-4 centiméter nagyságú ivadékokat helyezünk ki, mely halak a tó természetes eltartó képességét kihasználva évről évre elérik a kifogható méretet.


Ragadozóhal telepítése Szentpéterföldén

A Szentpéterföldei-tó ragadozóhal állományának fejlesztése érdekében - a természetes szaporodáson felül - 2.000 darab előnevelt csukaivadék telepítését végeztük el április 12-én.

A tavaszi erdő ölelte tározó partja mentén helyeztük ki a 4-5 centiméter nagyságú ivadékokat, hogy a parti növényzetben, vízparti fák gyökerei között búvóhelyet találjanak maguknak.

Természetes vizeink horgászatában a csuka jelentős szereppel bíró halfaj, robbanékony mozgású, falánk ragadozó. A tározó gazdag fehérhal állománya megfelelő táplálékot nyújt e gyönyörű színezetű halfaj számára. 


Halállománypótlás a Csömödéri-víztározón

A ZALAERDŐ Zrt. a kezelésében lévő 29 hektár nagyságú Csömödéri-víztározón végezte el a 2017-es esztendő első haltelepítését.

A november végi 2.780 kilogramm (3-5 kilogramm egyedsúlyú) pontytelepítést követően március 10-én 3.000 kilogramm méretes, 1,5-3 kilogramm közötti ponty érkezett a Csömödéri-víztározóba. A hatályos horgászrend szerint a pontytelepítés napján és az azt követő 6 napon keresztül általános horgászati tilalom van érvényben, így a horgászok március 17-étől hódolhatnak ismét szenvedélyüknek.


Őszi halállománypótlás

A 2016-os esztendő végéhez közeledve a horgászvizek kezelői már a télre és a következő évre készülnek. A vízpartok rendbetétele, a műtárgyak karbantartása mellett egyik legfontosabb feladat a tavak halállományának pótlása, melynek révén a következő esztendő(k) eredményes horgászfogásainak lehetősége teremtődik meg. 

A ZALAERDŐ Zrt. tulajdonában két völgyzárógátas halgazdálkodási vízterület található. A horgászati hasznosítású 11,2 hektár nagyságú Kistolmácsi-víztározón és a 14,6 hektár nagyságú Szentpéterföldei-tavon évről évre halgazdálkodási terv szerint történik a halállománypótlás. A Kistolmácsi-víztározó halállománya november 17-én 3.490 kilogramm, míg a Szentpéterföldei-tó halállománya november 18-án 2.699 kilogramm méteres 1,5-3 kilogramm súlyú ponttyal gazdagodott.

A hatályos horgászrend szerint a pontytelepítés napján és az azt követő 6 napon keresztül általános horgászati tilalom van érvényben.
Horgászni a Kistolmácsi-víztározón 2016. november 24-től, a Szentpéterföldei-tavon 2016. november 25-től kizárólag ragadozóhalakra engedélyezett.


Keszegtelepítés

A keszegfélék horgászvizeinkben fontos szereppel bírnak, a ragadozó halfajok táplálékának egy részét képezik, ugyanakkor a horgászok által is keresett zsákmányhalak.

A 11,2 hektár nagyságú Kistolmácsi-víztározó keszegállományának növelése érdekében 2016. június 10-én 205 kilogramm vegyes keszeg telepítését végezte el a tulajdonos.

Az erdők ölelésében meghúzódó Szentpéterföldei-tóban évről évre eredményesen szaporodnak a keszegfajok. A tó partvonal mentén húzódó vízi növényzete a békéshalak búvó- és ívási helyét jelentik, ugyanakkor a kikelt ivadékhalak számára pedig búvóhelyet biztosítanak, ahol nagyobb eséllyel nőnek, illetve maradnak meg. E vízterület keszegállománya 2016. június 17-én 5.000 darab előnevelt, 2-4 centiméter nagyságú keszeggel gazdagodott.


2016 tavaszi haltelepítések

A süllő – mint ragadozó halfaj – horgászvizeink értékes, a horgászok által kedvelt hala.

A ragadozó halfajok állományának fenntartása a természetes szaporodáson felül évente előnevelt halak kihelyezésével valósul meg. Az ivadékok a tó természetes eltartó képességét kihasználva évről évre érik el a kifogható méretet.

A szakszemélyzet tagjai május hónap utolsó napján a Kistolmácsi-víztározóba és a Szentpéterföldei-tóba 6000-6000 darab előnevelt süllőt telepítettek.

Mindkét vízterület nyílt vízi élettér, melynek meghatározó csúcsragadozója a süllő, de a part menti, vízinövényzettel helyenként erősen benőtt részek a csuka számára is kedvezőek.


 

Ernszt Tamás
vadászati és halászati előadó

 

Kapcsolat

cim fH-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
tel f +36-93/500-200
mobil +36-30/474-2115
fax f +36-93/500-250
mail f  kozjolet@zalaerdo.hu

Partnerek

  foldmuv.miniszterium 3   erdeiprogramok logo   kisvasútra fel logo 2   OEE logo1   KANIZSATV     amierdonk   filmtar   filmtar 2      balatonfelvidek     erdiszallas logo   Máv-Start zt    OEE logo uj HUN


Mentés

Mentés

Mentés