facebook  google  instagram logo  twiter  youtube  kozjolet345

Mentés

harvester1

A Zalaerdő Zrt. gazdálkodásában mindig elsődleges szempont volt a fakitermelési lehetőségek kihasználása, az erdőnevelést segítő fahasználatok időben történő szakszerű végrehajtása. Állományaink sajátos korosztály-összetételéből és az új üzemmódok törvényben előírt mennyiségének növekedéséből adódóan a kitermelhető faanyag mennyisége csökkent. Emellett a rendelkezésre álló fakitermelői kapacitás olyannyira megfogyatkozott, hogy amíg az előző években a vállalkozások részére nem mindig tudtunk egész évre megfelelő mennyiségű munkát biztosítani, az idei évben a Zala megyei vállalkozásokkal a feladataink végrehajtása is kétségessé vált.

Ennek oka egyrészt a más ágazatok munkaerő-keresletének növekedése, hiszen egyre kevesebb fiatal tartja egy életre szóló hivatásnak a megerőltető, az időjárás szélsőségeinek kitett munkahelyen az erdei munkák végzését. Másrészt a rendszerváltáskor megalakult fakitermelő brigádok vezetői lassan elérik a nyugdíjas korhatárt, a vállalkozás továbbvitelére pedig nem mindig találnak megfelelő embert. Ezen kívül a környezetünkben létrejött munkahelyek jobb fizetéssel, kellemesebb munkakörülményekkel csábítják az erdei dolgozókat.

A 2017-18. évi vegetáción kívüli fő fakitermelési szezonban az időjárás sem kedvezett a munkák ütemes végrehajtásának. Az átlagosnál több csapadék a kihasználható munkanapokat lényegesen lecsökkentette, így a szezonban szokásos kétszázezer köbméter kitermelésével szemben nem értük el a 160 ezer köbméter mennyiséget sem. Ugyan az időjárás nem akadályozta a munkákat, a második harmadév feszített tervét nem tudtuk maradéktalanul teljesíteni, nem sikerült az eddigi évek nyári termelési mennyiségét növelni. Így az utolsó harmadra maradt fahasználatok elvégzésére és az éves terv teljesítésére a rendelkezésre álló kapacitás csak úgy lesz elegendő, ha a természeti körülmények jobbak lesznek az átlagosan elvárhatónál.

Az éves fahasználati munkák végrehajtásának értékelésekor azonban figyelembe kell venni, hogy az így elért teljesítmények is jelentős többletmunkát igényeltek az ágazat műszaki irányítóitól. A közelben fellelhető, eddig nem a részvénytársaságunknál dolgozó vállalkozások munkába állítása mellett megyén kívüli munkaerőt is sikerült szerződtetnünk az elvégzendő munkákhoz. A növekvő munkabérek, üzemanyag- és egyéb költségek kompenzálására – használati módonként differenciáltan –a vállalkozói díjak jelentős növelését tettük lehetővé.

Az előző években megfelelő mennyiségben tudtuk lecserélni a csörlős közelítési technológiát a korszerűbb, hatékonyabb, környezetkímélőbb forwarderes közelítésre. A kézi fakitermelés helyett az utóbbi években kellett jelentős mértékben eddig nem használt fakitermelési technológiát bevezetnünk nevelővágásainkban, szúkáros lucosainkban, gyengébb véghasználatainkban. A többcélú fakitermelő gépek elterjesztése a garanciája annak, hogy feladatainkat maradéktalanul elvégezhessük, hisz az élő munkaerő növekedésére számítani nem lehet, a gépi munkák munkaerő-szükséglete csak az egyharmada-egynegyede a hagyományosnak.

A harvesteres technológia kiterjedt alkalmazása részvénytársaságunknál 2012 októberében a Sampo-Rosenlew 1046 Pro harvester megvásárlásával kezdődött. Akkor a fiatal lucosainkban keletkező szúkárok felszámolására kellett megoldást találnunk, mert a hagyományos fakitermeléssel csak lassan, jelentős értékvesztéssel tudtuk volna a károsított faanyagot felkészíteni, piacra juttatni. A gép három műszakban dolgozva 2016 végére a folyamatosan keletkező szúkárok felszámolását elvégezte. A kedvező időjárás következtében a lucfenyőpusztulás mérséklődött, emiatt kevesebb véghasználati feladat adódott a gép számára, így mód volt arra, hogy az elsősorban fenyves törzskiválasztó gyérítésekben jelentkező fakitermelői munkaerőhiány pótlására is használjuk a technológiát. Így 2017-18-ban már mintegy 8000 köbmétert termeltünk ki fenyves nevelővágásokban.

Egyre több fakitermelő vállalkozó látta be, hogy a hagyományos technológiához szükséges munkaerő nem áll rendelkezésre, így ők is a harvesteres technológiában látták a megoldást.

A Nagykanizsai Erdészetnél lánctalpas kotrógépre szerelt vágófejjel rendelkező döntő-rakásoló gép munkába állításával sikerült kedvező tapasztalatokat szerezni, először fenyves tisztításában, majd lombos törzskiválasztó gyérítésben értünk el jó eredményeket. A gépi technológiát aprítéktermeléssel egészítettük ki, ezáltal az apadék mértéke is jelentősen lecsökkent.

A Lenti Erdészet erdeifenyves törzskiválasztó gyérítéseiben nagy mértékben tudtuk csökkenteni a felkészítés nélküli nevelővágások mennyiségét a Kesla harvesterfejjel szerelt Takeutsi kotrógépből és Novotni keskeny nyomtávú forwarderből álló gépsor beállításával. A tapasztalatok itt is kedvezőek voltak mind a végrehajtás minősége, mind az eredményesség tekintetében.

Több erdőrészletben láthattunk szakmailag megfelelő, az állománynevelés minden igényét kielégítő gépi munkát. Idősebb állományokban nagyobb teljesítményű gépek – pl. Ponsse harvesterek – dolgoztak, míg a törzskiválasztó gyérítésekben egyre több, egyedileg összeállított, lánctalpas kotrógépre szerelt harvesterfejjel ellátott gépet használhatunk.

Célunk mindenképpen a gépi erővel elvégzett nevelővágások mennyiségének növelése az ilyen jellegű vállalkozások felderítésével, szerződtetésével, de el kell gondolkodnunk a saját gépparkunk ilyen jellegű bővítésén is.

 

Nemes Zoltán
erdőgazdálkodási osztályvezető

Kapcsolat - Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cim f H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
tel f +36-93/500-200
mobil +36-30/474-2115
fax f +36-93/500-250
mail fzalaerdo@zalaerdo.hu

Partnerek

agrarminiszterium         OEE logo1   KANIZSATV      filmtar   filmtar 2   zt    erdomezo           vadaszkamara1  amierdonkMentés