facebook  google  instagram logo  twiter  youtube  kozjolet345

Mentés

HIR5

A Visegrádi négyek: hazánk, Lengyelország, a Cseh Köztársaság és az aláírási ceremónia házigazdája, Szlovákia erdészeti együttműködési memorandumot írtak alá.

Magyar részről Ugron Ákos Gábor az Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára, szlovák részről pedig Gabriella Matecná agrárminiszter asszony látta el kézjegyével a megállapodást. A dokumentum célja a felek közötti információáramlás biztosítása erdészeti témákban, a Visegrádi négyek erdészeti politikájának alakítása, tapasztalatcsere az alkalmazottak szakmai fejlődése szolgálatában, a régiókon átnyúló erdészeti kihívások megoldásainak koordinálása, valamint együttműködés határokon átnyúló programokban, EU-keretek felhasználásával.

A felek megállapodtak, hogy a memorandum végrehajtását mindenki saját forrásból végzi, ennek érdekében munkacsoportot hoz létre. Évente egy alkalommal vezetői szintű találkozókat rendez, szükség esetén tematikus munkacsoportokat hoz létre. Kölcsönösen támogatják egymás fenntartható erdőgazdálkodás érdekében tett intézkedéseit, politikáit. A felek a szolgáltatásaikért nem kérnek anyagi ellentételezést.

Forrás: FM Sajtóiroda

Kapcsolat - Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cim f H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
tel f +36-93/500-200
mobil +36-30/474-2115
fax f +36-93/500-250
mail fzalaerdo@zalaerdo.hu

Partnerek

foldmuv.miniszterium 3         OEE logo1   KANIZSATV      filmtar   filmtar 2   zt    erdomezo           vadaszkamara1  amierdonkMentés