facebook  google  instagram logo  twiter  youtube  kozjolet345

Mentés

Az 1967-ben épült nagykanizsai Múzeum téri irodaházba 1970-ben került a Zalaerdő Zrt. illetve jogelődeinek központi irányítása. Az épület korábban az egykori Dél-zalai Állami Erdőgazdaság központja volt. A Zalaerdő Zrt. központi szervezetének feladata a vállalat vezetése, a szakmai, gazdálkodási feladatok irányítása, az öt erdészet tevékenységeinek összefogása, ellenőrzése, munkájának segítése, a külső szervezetekkel, hatóságokkal való kapcsolattartás.


Vezérigazgató: Rosta Gyula
Telefon: 93/500-202
Fax: 93/500-251
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Termelési igazgató: Kovács Ferenc
Telefon: 93/500-204
Fax: 93/500-252
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Gazdasági igazgató: Varga Attila
Telefon: 93/500-211
Fax: 93/500-254
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Elvégzi a vállalat független belső ellenőrzését, számon kéri a részvénytársaságra vonatkozó törvények, rendeletek, illetve belső utasítások betartását. A belső ellenőrzés tevékenységét a részvénytársaság Felügyelő Bizottságának szakmai irányításával végzi, a Felügyelő Bizottság jóváhagyásával összeállított éves és havi munkaterv alapján. Az ellenőrzési tevékenység kiterjed valamennyi erdészet, üzem és a központ osztályainak munkájára. Az ágazatokban folyó munka ellenőrzése a munkacsúcsok követelte hangsúlyok figyelembevételével történik.

Osztályvezető: dr. Páll Miklós
Telefon: 93/500-234
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Szervezi, irányítja, ellenőrzi az erdőgazdálkodás alaptevékenységeit. A szakmai követelmények és az erdőtervi előírások betartásával gondoskodik az erdőfelújítási kötelezettségek teljesítéséről és a fakitermelési lehetőségek kihasználásáról. Szervezi a termelési és szállítási feladatokat, és gondoskodik azok műszaki és anyagi feltételeinek biztosításáról. Szakmai irányítása kiterjed a mag-, csemete- és díszfatermelésre, az erdőtelepítésre, erdőfelújításra, valamint az erdők mellékhaszonvételével kapcsolatos feladatokra is.

Osztályvezető: Nemes Zoltán
Telefon: 93/500-215, Fax: 93/500-252
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Folyamatosan felügyeli a részvénytársaság törvényes működését, irányítja az ellenőrzési osztály munkáját a vezérigazgatóval egyeztetetten. Munkájáról az alapítónak évente jelentést készít. Véleményezi a részvénytársaság terveit és éves gazdálkodását.

Ellátja a cég jogi képviseletét. Jogi tanácsokkal segíti a cégvezetést, az egységek vezetőit. Kiemelt feladata a társaság szabályozottságának biztosítása, az iratkezelés szabályainak betartatása. Előkészíti a biztosításokat, ellátja ügyintézésüket. Irányítja a segédhivatali munkát, különös tekintettel az ügyiratkezelésre, az irattározásra, iratselejtezésre.

Feladata a személyi ügyek döntésre való előkészítése, a részvénytársaság igényének megfelelő szakemberek biztosítása, a munkaügyi feladatok, munkaszerződések elkészítésének elvégzése. Fontos feladata a szakmai képzések, továbbképzések szervezése, a tanulmányutakkal, külföldi szolgálati utakkal kapcsolatos ügyek intézése, valamint az oktatási intézményekkel való kapcsolattartás. Ellátja a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó szervezési, jelentési, ellenőrzési feladatokat.

Osztályvezető: dr. Nádor László
Telefon: 93/500-210, 93/500-230
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Működteti az informatikai rendszer felhasználói és hálózati eszközeit, fenntartja a szerverpark műszaki színvonalát. Ellátja a társaság digitálisan tárolt adatainak védelmét, biztosítja az elvárt adatbiztonságot. Kidolgozza és fejleszti az ügyviteli és szakmai szoftvereket, korszerűsíti a számítógépes adatfeldolgozást, azokat rendszergazdaként üzemelteti. Támogatja a társaság honlapjának, illetve levelező rendszerének üzemeltetését. A csoport látja el a mobil- és vezetékes telefonszolgáltatással, az internettel és a társaságnál alkalmazott egyéb adat- és hangátviteli rendszerekkel kapcsolatos ügyintézést, ellenőrzi az ezekkel kapcsolatos beérkező számlákat.

Csoportvezető: Gazsi Richárd
Telefon: 93/500-222
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A fatermékek és faipari termékek piackutatási és marketing tevékenységét irányítja, kialakítja a kereskedelempolitikai irányelveket, működteti és karbantartja a vállalati árrendszert. Kereskedelmi tárgyalásokat kezdeményez és folytat a hazai és külföldi vevőkkel. Gondoskodik a kereskedelmi szerződések előkészítéséről és a megegyezés után azok megkötéséről. Figyelemmel kíséri a szerződések teljesítését. Ellenőrzi, exportértékesítés esetén pedig végzi a számlakibocsátást, és intézkedik a követelések érvényesítéséről.

Osztályvezető: Góber Zoltán
Telefon: 93/500-213, Fax: 93/500-253
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Összeállítja a stratégiai és üzleti tervjavaslatot a tervezési irányelvek alapján. Felülvizsgálja az erdészeti terveket, elemzi az erdészetek és az egyes ágazatok gazdasági tevékenységét, havonta értékeli a tervek teljesítését, erről folyamatosan információkat szolgáltat a társaság vezetésének.

Telefon: 93/500-217
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az osztály feladata a társaság pénzügyeinek intézése, az ezzel összefüggő ügyvitel kialakítása, szervezése és működtetése. Vezeti a követelések és kötelezettségek nyilvántartását, azok teljesítését, adott esetben fizetési felszólításokat küld, illetve peres eljárásokat kezdeményez. Elkészíti az állami költségvetéssel kapcsolatos elszámolásokat. Elvégzi a helyi adók, az adóbevallás, az adófizetés és visszaigénylés határidőre való lebonyolítását. A befizetési kötelezettségeknek határidőre eleget tesz. Működteti a központi pénztárat, biztosítja az erdészeti pénztárak készpénzzel való ellátását. Kezeli a társaság értékpapírjait, intézi a deviza- és valutaforgalmát. Figyelemmel kíséri a bankszámlák egyenlegét, a szükséges hiteleket biztosítja, a likviditás biztosításán felüli szabad pénzeszközöket leköti a legkedvezőbb kamatfeltételek mellett.

Osztályvezető: Pállné Schubert Judit
Telefon: 93/500-224
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ellátja a PR-tevékenységet. Megrendeli a társaság részére szükséges sajtótermékeket (közlönyök, folyóiratok, újságok). Intézi a ZALAERDŐ üzemi újság terjesztését. Közzéteszi a társaság hirdetéseit és reklámszövegeit. Ellátja a szóvivői és kommunikációs feladatokat. Folyamatosan kapcsolatot tart a helyi és országos médiumokkal, összeállítja a sajtóanyagokat. Figyelemmel kíséri és nyilvántartja a társaságról megjelenő újságcikkeket és elektronikus híradásokat. Szervezi a társaság rendezvényeit. Elvégzi a Zalaerdő Zrt. honlapjának frissítését és aktualizálását. Kiadványokat, reklám- és szóróanyagokat készít és koordinál, kapcsolatot tart a nyomdával. Részt vesz az alapítványok és egyéb szervezetek támogatásának intézésében.

PR-ügyintéző: Steyer Edina
Telefon: 93/500-244
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Legfőbb feladata a számviteli törvény érvényesítése, a bizonylati rend és az okmányfegyelem szabályainak betartása. Ennek keretében rögzíti a gazdasági eseményeket, vezeti a vagyonnyilvántartást, szervezi a leltározást. Elkészíti az önelszámolásokat és összeállítja az éves beszámolókat. Gyors, pontos adatszolgáltatással, folyamatos információkkal segíti a társaság vezetését a gazdasági döntések meghozatalában.

Osztályvezető: Muhr Ildikó
Tel.: 93/500-220
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Részt vesz a társaság turisztikai (közjóléti) tevékenységének tervezésében, a fejlesztési elképzelések kidolgozásában. Biztosítja a turisztikai tevékenységeket kiszolgáló létesítmények működtetését, külön kiemelve a Nyitnikék Erdészeti Erdei Iskola és Erdei Szálló (Obornak), valamint a Zakatoló Erdei Iskola és Csömödéri Turistaszálló (Csömödér) objektumait.

Biztosítja a társaság turisztikai létesítményeinek működtetéséhez szükséges vállalkozói hátteret. Működteti a társaság területén kiépített turista útvonalakat, ösvényeket – az illetékes erdészettel együttműködve. Működteti az Országos Kék Kör monitoring ranger – Kéktúra útvonal társaságunkat érintő szakaszát, egyben kapcsolatot tart a Magyar Természetjáró Szövetséggel. Működteti az Erdeiszallas.hu weboldal társaságunkra vonatkozó részeit. Részt vesz a Csömödéri Állami Erdei Vasút turisztikai célú fejlesztésében. Részt vesz a társaság turisztikai (közjóléti) programjainak tervezésében szervezésében. Kapcsolatot tart a turisztikai civil szervezetekkel, illetve a turisztikai ágazat hatósági jogkört gyakorló szerveivel. Feladata még a társaság turisztikai tevékenységével kapcsolatos adatszolgáltatás.

Kapcsolatot tart a környezetvédelmi hatóságokkal, feladata a környezetvédelemmel kapcsolatos adatszolgáltatások teljesítése. Betartatja a veszélyes anyagok, áruk tárolására, szállítására vonatkozó jogszabályi előírásokat, kialakítja az ehhez szükséges szabályozottsági humán és műszaki feltételeket; kapcsolatot tart az ADR-megbízottal. Végrehajtja a társaság környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, illetve megszervezi azokat a környezetvédelmi megbízotti hálózat működtetésével.

Telefon: 93/500-214
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Betartatja a vadgazdálkodás és vadásztatás szakmai és jogszabályi követelményeit, előkészíti és megköti a vadászati szerződéseket, elősegíti a szerződési kötelezettségek teljesítését, ezen belül érvényesíti a társaság érdekeit. A társaság vadászterületén irányítja és felügyeli a vadgazdálkodást. Gondoskodik az erdő- és a vadgazdálkodás összhangjáról.

Megőrzi a Zalaerdő Zrt. kezelésében vagy tulajdonában lévő vízterültek ökológiai állapotát, ezzel párhuzamosan gondoskodik a jellemző őshonos halfajok állományának pótlásáról, telepítéséről, biztosítja szaporodási lehetőségeit. Tevékenysége közé tartozik továbbá a halgazdálkodási jog horgászati hasznosítása, a hatályos halgazdálkodási jogszabályok betartásával.

Telefon: 93/500-206, Fax: 93/500-253
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát., Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Biztosítja a társaság működéséhez kapcsolódó technikai, műszaki feltételeket, elvégzi az ingatlanokkal kapcsolatos ügyintézést. Tevékenységi körébe tartozik a Zalaerdő Zrt. segédüzemeinek (vasútüzem, gépüzem) felügyelete, működésének koordinálása. Összeállítja az éves fejlesztési és karbantartási terveket, elkészíti a beruházások kiviteli terveit és a fejlesztési pályázatokat. Elvégzi a társaság gépjárműállományának nyilvántartását, teljesítményelszámolását és hatósági ügyintézését. A Zalaerdő Zrt. tulajdonában lévő ingatlanállomány nyilvántartását, változásait, és a földhivatali kapcsolattartást is az osztály végzi.

Osztályvezető: Gál Károly
Telefon: 93/500-231, Fax: 93/500-251
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Kapcsolat - Zalaerdő Erdészeti Zártkörűen Működő Részvénytársaság

cim f H-8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6.
tel f +36-93/500-200
mobil +36-30/474-2115
fax f +36-93/500-250
mail fzalaerdo@zalaerdo.hu

Partnerek

foldmuv.miniszterium 3         OEE logo1   KANIZSATV      filmtar   filmtar 2   zt    erdomezo           vadaszkamara1  amierdonkMentés